Termeni şi condiţii de utilizare

Site-ul www.susanuclinic.ro este proprietatea SUSANU CLINIC. Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.susanuclinic.ro. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la serviciile oferite presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din acceptarea acestora.
Susanu Clinic îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele termene şi condiţii de utilizare.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre serviciile oferite de către Susanu Clinic – Chirurgie Plastica, Estetica si Reconstructiva, precum şi accesul la articole şi informaţii medicale. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Susanu Clinic nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Articole şi informaţii

Articolele şi informaţiile medicale publicate pe site-ul www.susanuclinic.ro sunt realizate şi verificate de medici ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Susanu Clinic. Scopul acestora este de a oferi informaţii de specialitate medicală, realizate într-un limbaj accesibil oricărui pacient şi care să fie folosite ca instrumente în înţelegerea diverselor boli sau a diverşilor termeni medicali.

Drepturi de autor

Susanu Clinic oferă acces liber la site-ul său şi autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să preia informaţii postate pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.
Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de Susanu Clinic. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită a Sisanu Clinic. Conţinutul acestui site, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Susanu Clinic – Chirurgie Plastica, Estetica si Reconstructiva.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părţi a materialelor, accesul sau folosirea informaţiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispoziţiile legislaţiei româneşti sau internaţionale privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

  • Copierea, multiplicarea şi distribuirea informaţiilor şi a materialelor existente pe acest site.
  • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea informaţiilor sau a materialelor publicate.
  • Folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
  • Nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală, după caz.
Legături externe

Prin intermediul site-ului www.susanuclinic.ro puteţi întâlni şi accesa link-uri către alte site-uri terţe. Susanu Clinic nu-şi asumă răspunderea privind confidenţialitatea acestor site-uri, drept pentru care vă sfătuim să luaţi cunoştinţă de politicile de confidenţialitate şi condiţiile de utilizare specifice lor.

Răspundere

Susanu Clinic nu va răspunde pentru nicun fel de pagube directe, indirecte sau accidentale, rezultând din:

  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
  • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
  • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.